Conținut:
Articolul 1 – Definiții
Articolul 2 – Aplicabilitate
Articolul 3 – Înregistrare
Articolul 4 – Declarație de confidențialitate
Articolul 5 – Securitate
Articolul 6 – Procedura de licitație
Articolul 7 – Descriere licitații
Articolul 8 – Oferta
Articolul 9 – Încheierea contractului de achiziție
Articolul 10 – Facturare și plată
Articolul 11 – Lege aplicabilă
Articolul 12 – Proprietatea intelectuala
Articolul 13 – Alte prevederi

Articolul 1 – Definiții

LicitatiiIT este denumirea comerciala a SC Hera Rovaniemi SRL, persoana juridica de nationalitate romana cu sediul social in Bucuresti, strada Ghidigeni nr 98, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J40/5452/2013, CUI RO30913411.

Alocare : declarația explicită a LicitatiiIT către cumpărător că licitația pe care cumpărătorul a plasat-o este alocată cumpărătorului. Această declarație poate însemna că o confirmare a fost trimisă prin e-mail;
Licitaţie : licitația online oferită de LicitatiiIT pe site-ul de licitații; Termeni și condiții pentru licitații : aceste condiții generale de licitație; Site-ul licitației : site-ul care operează sub URL-ul http://calculator-second.ro/
Ofertant : consumatorul care înregistrează participările la licitații sau care s-a înregistrat pentru a participa la o licitație;
Cumpărător : ofertantul căruia i s-a acordat alocarea;
Consumator : persoana fizică care nu acționează în numele unei profesii sau a unei afaceri;
Oferta: suma oferită de ofertant pentru un produs într-o licitație, inclusiv taxe;
Date personale : datele (personale) care trebuie furnizate către LicitatiiIT de către consumator pentru a se înregistra și a licita în cadrul unei licitații și care pot fi urmărite de persoana sa;
Contract de achiziție : contractul de cumpărare între persoana care a oferit cea mai mare sumă pe o licitație și LicitatiiIT pe baza alocării;

Articolul 2 – Aplicabilitate

2.1. În plus față de TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE, TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE PENTRU LICITAȚII se aplică și în relația dintre LicitatiiIT și ofertant pentru fiecare licitație a LicitatiiIT, utilizarea site-ului de licitații, înregistrarea ofertantului cu LicitatiiIT pentru a participa la licitații și la fiecare licitație care are loc. Orice condiții (generale) ale unui ofertant sunt respinse de LicitatiiIT.
2.2. Prin participarea la licitație, ofertanții se declară reciproc, iar consumatorul declară către LicitatiiIT că este obligat să se ocupe de confirmarea acestor Termeni și Condiții Generale pentru Licitații și este legat de concluziile juridice care decurg din acestea. Ofertantul este obligat să respecte toți termenii și condițiile și să se abțină de la comportamente care pot dăuna interesului LicitatiiIT.

Articolul 3 – Înregistrare

3.1. Pentru a participa la licitație, ofertantul trebuie să fie înregistrat în prealabil pe site-ul de licitații în modul specificat de LicitatiiIT. Mai mult decât atât, ofertantul declară prin participarea sa la o licitație să fie autorizat să efectueze acte juridice. Ofertantul declară de asemenea (în cazul alocării) că este autorizat să participe la un contract de achiziție pentru licitația relevantă. În plus, ofertantul trebuie să accepte TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE și TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE PENTRU LICITAȚII. LicitatiiIT își rezervă dreptul de a refuza înregistrarea și participarea la licitații, din motive proprii, în orice moment și să rezilieze orice acord. 3.2. Ofertantul se va identifica în mod corespunzător la prima cerere a LicitatiiIT. Dacă acesta nu reușește, ofertantul nu are dreptul să participe la licitație.
3.3. Ofertantul este obligat să se asigure că informațiile de înregistrare furnizate de ofertant către LicitatiiIT sunt completate complet și corect. Ofertantul garantează, de asemenea, exactitatea și caracterul complet al informațiilor furnizate de acesta. În cazul în care aceste informații se modifică în orice moment, ofertantul are obligația de a informa imediat despre aceste modificări.
3.4. Numele de utilizator și parola folosite de ofertant la licitație sunt strict personale și nu pot fi transferate de către ofertant către terți. În cazul în care ofertantul se teme că altcineva îi cunoaște parola, ofertantul trebuie să informeze imediat LicitatiiIT. Ofertantul va fi răspunzător de toate acțiunile care au loc la o licitație și care rezultă din utilizarea parolei și/ sau a numelui de utilizator, chiar și în caz de abuz în cazul în care ofertantul a fost lipsit de griji cu numele de utilizator și parola . LicitatiiIT are dreptul să ceară îndeplinirea obligațiilor de plată ale ofertantului din cauza ofertelor care au avut loc prin utilizarea parolei și a numelui de utilizator ale ofertantului.

Articolul 4 – Declarație de confidențialitate

4.1. LicitatiiIT va folosi datele (personale) de la un ofertant în conformitate cu Politica de Confidențialitate de pe site-ul său de licitație. Un ofertant trebuie să consulte întotdeauna cele mai recente amendamente la Politica de Confidențialitate atunci când vizitează site-ul de licitații.

Articolul 5 – Securitate

5.1. LicitatiiIT depune eforturi rezonabile pentru a-și proteja sistemele împotriva pierderii datelor și/ sau a utilizării ilegale și va utiliza măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a face acest lucru.
5.2. Ofertantul este obligat față de LicitatiiIT să-și securizeze computerul sau orice alt dispozitiv împotriva virușilor sau a altor programe sau fișiere ilegale care sunt răspândite pe Internet atunci când intră pe site-ul de licitații. În plus, ofertantul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se proteja de utilizarea neautorizată a parolei și a numelui de utilizator de către o terță parte.

Articolul 6 – Procedura de licitație

6.1. Pregătirea și desfășurarea licitației vor fi determinate numai de LicitatiiIT. Acest lucru înseamnă, printre altele, că LicitatiiIT determină starea lucrurilor înainte și în timpul licitației și are puterea de a determina, dacă în opinia LicitatiiIT există motive întemeiate, să omită participarea în continuare a unor persoane, să închidă una sau mai multe licitații sau să schimbe compilarea licitațiilor, să nu recunoască o ofertă și să o declare nevalabilă și să o suspende, să reînnoiască sau să anuleze licitația sau să ia alte acțiuni necesare.
6.2. Durata unei licitații este marcată pe site-ul de licitații. Cu toate acestea, LicitatiiIT are dreptul să anuleze, să rezilieze, să suspende sau să prelungească o licitație (prematur) în orice moment. Dacă o licitație nu este deschisă tuturor ofertanților din cauza unor probleme tehnice, LicitatiiIT va folosi dreptul de a prelungi licitația, dar nu este obligat să facă acest lucru.
6.3. Ofertantul este obligat de către sau în numele LicitatiiIT să urmeze instrucțiunile și directivele care îi sunt oferite în cazul unei licitații.
6.4. Licitația va avea loc în ordinea menționată în catalogul licitațiilor de pe site-ul de licitații. Cu toate acestea, dreptul rămâne să se abată de la secvență.
6.5. Ofertantul acceptă condițiile speciale care pot apărea în timpul licitației pe Internet și problemele (tehnice) care pot apărea. Aceste probleme pot conține: imposibilitatea de a accesa site-ul de licitații sau o licitație specifică, imposibilitatea de a emite o ofertă, defecțiuni sau defecte pe site-ul de licitații și/ sau conexiunile hardware și/ sau de rețea și/ sau software-ul care rulează pe site-ul de licitații. Mai mult, întreținerea pe site-ul de licitații și/ sau sistemul subiacent poate însemna că pot apărea probleme și va exista acces limitat la site-ul de licitații și/ sau la licitații și/ sau să stea în calea plasării unei oferte.

Articolul 7 – Descriere licitații

7.1. Descrierile unui lot și toate informațiile de pe site-ul de licitații sunt realizate pe baza „cunoașterii celei mai bune”. Prin urmare, este posibil ca o descriere a unei licitații să fie incorectă sau incompletă. De asemenea, pozele lotului pot avea character informative.

Articolul 8 – Oferta

8.1. Oferta trebuie făcută în modul indicat de LicitatiiIT pe site-ul de licitații. Licitația este tratată în conformitate cu principiul „cel mai mare ofertant”. LicitatiiIT are dreptul să modifice modul în care se desfășoară o licitație în orice moment în cursul licitației, există întotdeauna dovezi ale unei (singure) invitații publice de către LicitatiiIT de a face o ofertă. LicitatiiIT are dreptul să nu recunoască o ofertă dacă există motive întemeiate în opinia LicitatiiIT.
8.2. O ofertă făcută de un ofertant va fi considerată drept o ofertă obligatorie din punct de vedere legal pentru LicitatiiIT. Ofertantul este legat de oferta care este irevocabilă și necondiționată. Orice ofertant care licitează este considerat că licitează pentru el însuși și este personal legat de LicitatiiIT și de obligațiile care decurg din oferta sa către LicitatiiIT. Acest lucru se aplică și în cazul în care ofertantul declară că va acționa în numele unei terțe părți.
8.3. În cazul în care mai multe persoane declară că au depus o ofertă în comun (sau au depus o ofertă în trecut), acestea sunt răspunzătoare împreună și separat pentru obligațiile care decurg din acestea față de LicitatiiIT.
8.4. LicitatiiIT are dreptul să participe la licitație și să liciteze în numele unei terțe părți în cadrul licitațiilor.

Articolul 9 – Încheierea contractului de achiziție

9.1. Orice ofertă pe care o plasați în cadrul licitațiilor LicitatiiIT constituie o ofertă legală pentru cumpărarea produsului. Nu puteți retrage o sumă licitată, cu excepția unor circumstanțe limitate permise de legislația aplicabilă, de exemplu, în cazul în care produsul nu respectă descrierea furnizată în legătură cu acesta pe site-ul de licitații. 9.2. Participarea la o licitație nu înseamnă că produsele vor fi în cele din urmă vândute ofertantului. Chiar dacă site-ul de licitație a indicat că o licitație are loc pe baza unui contract cu cea mai mare ofertă, nu duce neapărat la un contract de achiziție.
9.3. Ofertantul este conștient de faptul că articolele vândute în cadrul lictitațiilor sunt proprietatea LicitatiiIT. Contractul de achiziție se stabilește între cumpărător și LicitatiiIT.

Articolul 10 – Facturare și plată

10.1. Cu excepția cazului în care se convine altfel, sumele plătite de consumator trebuie plătite in termen de 5 zile prin transfer bancar din momentul incheierii licitatiei sau în ziua în care consumatorul primește produsul (produsele) daca acesta alege plata ramburs.
10.2. Consumatorul are datoria de a raporta imediat operatorilor o inexactitate în datele sau detaliile de plată.
10.3. În cazul neîndeplinirii obligațiilor de către utilizator, operatorul, sub rezerva restricțiilor legale, are dreptul să perceapă consumatorului costuri rezonabile.

Articolul 11 – Lege aplicabilă

11.1. Prezentul Contract este guvernat de legea romana. Orice dispute legate de interpretarea, executarea sau incetarea prezentului Contract se vor solutiona de instantele judecatoresti competente, potrivit dispozitiilor legale, in masura in care Partile nu vor reusi rezolvarea pe cale amiabila a acestora.

Articolul 12 – Proprietate intelectuala

12.1. Configuratia platformei noastre, informatiile pe care le-am inclus in cuprinsul acesteia, pictogramele, conceptul utilizat, design-ul, marca, sunt proprietatea noastra intelectuala si pot fi inregistrate drept marci, desene sau modele industriale, sau pot fi protejate de legislatia privind drepturile de autor. De aceea utilizarea lor, fara consimtamantul nostru scris, va fi considerata o incalcare a drepturilor noastre de proprietate intelectuala care poate atrage raspunderea ta civila, contraventionala sau penala, dupa caz.
12.2. Prin urmare, iti este interzis sa editezi, copiezi, redistribui sau sa folosesti in orice alt mod, in scopuri comerciale, orice informatie si element din cuprinsul web-site-ului nostru.
12.3. Afisarea oricarei denumiri comerciale sau a oricarei marci pe paginile web-site-ului nostru nu reprezinta acordarea unui drept de licenta asupra acestora pentru a le folosi pentru produse sau servicii identice sau similare sau pentru orice alte produse sau servicii.

Articolul 13 – Alte prevederi

13.1. LicitatiiIT își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Generale pentru licitații în orice moment. În cazul unor modificări, noile condiții se aplică începând cu următoarea licitație. Termenii și condițiile existente la începutul unei tranzacții se vor aplica până la încheierea tranzacției. Continuarea utilizării serviciilor după orice modificări aduse Termenilor și Condițiilor va fi considerată a fi acceptarea obligatorie a acestor modificări.

Prezentul Contract este un contract incheiat la distanta, potrivit dispozitiilor Legii nr.365/2002 privind comertul electronic si se completeaza cu orice alte dispozitii legale aplicabile.